U  Tuzli jučer je otvorena nova poslovna zgrada ASA Central osiguranja i stanice tehničkog pregleda u okviru koje će egzistirati i Eurofarm Centar Poliklinika. Novi poslovni centar ASA CENTRAL osiguranja i stanica tehničkog pregleda ASA TESTING  pružit će građanima mogućnost obavljanja usluge osiguranja i tehničkog pregleda na jednom mjestu, ali i stvoriti nova radna mjesta.

ASA CENTRAL osiguranje d.d. je prvo osiguravajuće Društvo u Bosni i Hercegovini koje je dostiglo premijski prihod veći od 100 miliona konvertibilnih maraka u jednoj poslovnoj godini. Poziciju najvećeg osiguravajućeg društva u našoj , ASA CENTRAL osiguranju je donijela infrastruktura kojom raspolaže. Nju čini mreža od više od 200 prodajnih mjesta u BiH, lanac od 64 stanice za tehnički pregled te više od 900 uposlenika. ASA CENTRAL osiguranje ostaje prvi izbor za građane i kompanije u BiH kada je u pitanju sigurnost. Pripadnost ASA Grupi i saradnja sa ostalim članicama klijentima osiguranja nudi potpuniji pristup finansijskoj sigurnosti i zaštiti zdravlja te jedinstvenu vrijednost za cijelu zajednicu. Skoro otvaranje ASA Bolnice, prve privatne opće bolnice u Bosni i Hercegovini omogućiti će zajedničko kreiranje novog proizvoda dopunskog zdravstvenog osiguranja.

administrator