Ažuriran Registar podataka o nosiocima javnih funkcija i imovini

Spread the love

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona ažurirao je Registar podataka o nosiocima javnih funkcija i imovini. Ažuriranje je rezultat obrade i unosa prijava imovine koje su Uredu dostavljene u 2023. godini. Time je broj prijava imovine u registru povećan sa 883 na 1737.

Svi podaci o imovini nosioca javnih funkcija u Tuzlanskom kantonu dostupni su na linku: https://anticorruptk.ba/registri/registar-imovine.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom posvećen je ispunjenju zakonskih obaveza s ciljem osiguranja odgovornog i transparentnog obnašanja javne funkcije. Ova aktivnost naglašava odlučnost Ureda da ostvari najviše standarde u borbi protiv korupcije i pruži dodatnu sigurnost građanima Tuzlanskog kantona u vezi sa odgovornim upravljanjem javnim resursima.

Ured će nastaviti da redovno ažurira podatke i komunicira transparentno kako bi ojačao povjerenje građana u rad ove institucije.

administrator