BiH ima pravo bogatstvo u šumama

Spread the love

Pogledajte zanimljivu 3D mapu prema visini i gustini šuma

Dr. Miloš Popović kreirao je 3D mapu Bosne i Hercegovine prema visini i gustini krošnji drveća koje prekrivaju njenu površinu.

Zanimljiva mapa prikazuje zapravo koliki postotak teritorije prekrivaju šume te što imamo i moramo zaštititi.

Karta je kreirana prema visini i gustini krošnji drveća u Bosni i Hercegovini. Tamnozelene boje predstavljaju visine iznad 40 metara, dok boje približne bijeloj i svojetložute nijanse predstavljaju vrlo nisko grmlje i malo drveće.

Sudeći po karti primjetno je da je jug prekriven upravo grmljem, dok središnji dio zemlje i sjever obiluju gustim i visokim drvećem.

Prema podacima na stranici Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine šume i šumska zemljišta u Bosni i Hercegovini rasprostiru se na površini od oko 2,709.800 ha, što čini 53 posto površine države.

S obzirom na geografski položaj Bosne i Hercegovine i utjecaj od mediteranske, submediteranske, umjerenokontinentalne i planinske klime do ravnica Posavine u sastavu šuma se pojavljuje niz šumskih zajednica sa preko 100 drvenastih vrsta.

administrator