Spread the love

Nasilje u porodici nikada nije bila više tretirana tema, cijeli se sistem pokrenuo i dodatno radi na
prevenciji i sprječavanju tragedija. Međutim, o jednom segmentu nasilja u porodici, u patrijarhalnom
društu kakvo je bosanskohercegovačko, skoro se uopće javno ne govori: o nasilju punoljetne djece nad
roditeljima, s kojima žive i o kojima finansijski ovise.

NE POSTOJI SIGURNA KUĆA ZA RODITELJE

Elvir Čamdžić, socijalni radnik u Centru za socijalni rad Banovići, koji radi na brojnim slučajevima
nasilja u porodici, kaže za Megafon da je zapazio statistike koje nisu nimalo ohrabrujuće, a o kojima
se uopće javno ne govori.
„Za 2023. godinu, zbog nasilja u porodici su u Općinskom sudu Banovići ukupno izrečene 44 zaštitne
mjere prema 21 licu. Od 21 lica, četvero je djece koji su nasilje počinili prema roditeljima. Radi se o
četiri odrasle osobe. To je 25 posto od ukupnog broja nasilnika“, kaže Čamdžić.
„Mi ćemo uskoro doći u situaciju da moramo rješavati pitanje smještaja starijih lica, roditelja koji su
žrtve nasilja od njihove djece“, kaže naš sagovornik.
Sigurna kuća u Tuzli, koju vodi Uduženje Vive Žene, uglavnom zbrinjava žene žrtve nasilja
počinjenog od supružnika. Nerijetko se uz majku smještaju i djeca. Međutim, postavlja se pitanje da li
Sigurnoj kući treba pomoć za kapacitete kako bi smjestili i starije osobe, koje neriejtko imaju i
zdravstvenih problema.
Čamdžić kaže da se roditelji, za razliku od supružnika, u našem patrijarhalnom društvu, teže odlučuju
prijaviti sopstveno dijete.
„Možete misliti kakva muka natjera čovjeka da prijavi svoje dijete“, kaže Čamdžić i upozorava na
činjenicu da su postojeće statistike možda i crnje, ali ono što se zna je rezultat samo zvaničnih prijava
s kojima raspolaže policija i Centar za socijalni rad.
Autor: Nermina Šunj Kušljugić /Megafon.ba/

administrator