CIK BiH počeo s pripremom izbora: I bez novca objavljuju poziv za nabavku izbornog materijala

Spread the love

Iako još uvijek nije osiguran novac za održavanje općih izbora, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIKBiH) počela je s pripremom. Nekoliko aktivnosti je obavljeno, a uskoro će objaviti i javni poziv za nabavku izbornog materijala, potvrđeno je za Klix.ba.

Prema ranije utvrđenim propisima, opći izbori u Bosni i Hercegovini trebaju biti održani u oktobru 2022. godine, ali bh. vlasti još uvijek nisu ispunile svoju zakonsku obavezu koja se odnosi na osiguravanje novčanih sredstava.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 30. decembra prošle godine usvojilo je odluku o privremenom finasiranju koja bi, između ostalog, trebala omogućiti i nesmetano funkcionisanje CIK-a BiH te pripremne aktivnosti za održavanje općih izbora.

Međutim, Ministarstvo finansija i trezora BiH, koje predvodi HDZ-ov ministar Vjekoslav Bevanda, odbilo je zahtjev CIK-a za onaj dio sredstava predviđenih privremenim finansiranjem, a koji se odnose na posebne namjene, odnosno pripremne radnje za organizaciju izbora.

Kako su naveli u obrazloženju iz tog ministarstva, u dopisu CIK-a uočene su određene nelogičnosti i nezakonitosti u planu rashoda za prvo tromjesečje ove godine, na što je ministarstvo skrenulo pažnju, zatraživši od ove institucije da izmijeni operativni plan kako bi ispoštovali zakon i važeće podzakonske akate koji reguliraju ovu oblast.

Iz CIK-a BiH za Klix.ba su kazali da vjeruju da će im novac biti osiguran, ocijenivši tehničkim propustom nelogičnosti u zahtjevu koji im je odbilo državno resorno ministarstvo.

“Mi smo se u zahtjevu pozvali na lokalne izbore koji su održani, a s obzirom na to da u finansijama postoje određene šifre, nama je zahtjev vraćen na doradu. Novac za izbore mora biti obezbijeđen jer je to zakonska obaveza svih koji obavljaju javne funkcije. Prema tome, mi smo sigurni da će izbori biti održani te da će biti osigurana novčana sredstava za tu namjenu”, kazao nam je član CIK-a BiH Jovan Kalaba.

Iako CIK BiH u ovom trenutku nema osigurana novčana sredstva za realizaciju predstojećih općih izbora, pripreme su već počele.

“CIK BiH je već uradila i predala svoj nacrt izmjena i dopuna zakona koji smo postavili na našu internet stranicu, a poslali smo ga i svim relevantnim institucijama u BiH. To je bila naša zakonska obaveza, uz ukazivanje anomalija koje smo imali u dosadašnjim izborima”, dodao je Kalaba.

On navodi i da su članovi CIK-a BiH daleko odmakli i u pripremi podzakonskih akata koji se tiču predstojećih općih izbora.

“Ovih dana trebamo raspisati konkurse za nabavku papira i svega onoga što nam je potrebno za realizaciju izbora. S obzirom na to da još uvijek nismo dobili finansijska sredstva, mi ćemo praviti okvirne sporazume, a nakon što dobijemo novac ići ćemo u konkretno zaključivanje ugovora”, pojasnio je Kalaba.

Konkretna aktivnost na terenu koja predstavlja uvertiru u održavanje općih izbora je “Trening trenera”, odnosno obuka nominovanih članova izbornih komisija koju prema programu rada CIK BiH realizira u saradnji sa Vijećem Evrope. Nakon Sarajeva, Banje Luke i Teslića, obuka se ovoga vikenda održava u Tuzli.

“Kroz ‘Trening trenera’ mi obučavamo članove gradskih i općinskih izbornih komisija, kako bi oni nakon ovoga programa mogli obučavati članove biračkih odbora. Fokus rada u naredna dva dana će biti na članovima koje su delegirale lokalne izborne komisije i oni će proći obuku kako obučavati članove biračkih odbora za naredne izbore”, pojasnio je Kalaba.

Nakon Tuzle, obuka nominovanih članova izbornih komisija će biti održana u Mostaru i Zenici.

Bosanka; Klix.ba

administrator