15. lipnja 2024.

Grad Tuzla izdaje stanove: Zakupnina od 1 do 3 KM po kvadratnom metru

Spread the love

Gradsko vijeće Tuzla donijelo je odluku o pokretanju postupka iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada Tuzla ili stanova na kojima Grad ima pravo raspolaganja.

Ovaj korak planiran je za 11 stanova, a postupak će obuhvatiti određivanje visine mjesečne zakupnine prema različitim kategorijama korisnika.

Mjesečna slobodno ugovorena zakupnina bit će utvrđena prema pripadnosti kategoriji korisnika i imovinskom cenzusu porodičnog domaćinstva.

Evo nekoliko ključnih odrednica:

Korisnici s nižim prihodima: Za one čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14% od prosječne neto plaće u Federaciji BiH za prethodni mjesec, zakupnina će iznositi 1 KM po kvadratnom metru stana.

Boračka populacija, civilne žrtve rata, logoraši, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja u porodici: Za ove kategorije, bez obzira na prihode, zakupnina će iznositi 1 KM po kvadratnom metru.

Korisnici s višim prihodima: Oni čiji ukupni mjesečni prihodi po članu domaćinstva prelaze 14% od prosječne plaće u Federaciji BiH, a ne pripadaju prethodno navedenim kategorijama, plaćat će zakupninu od 3 KM po kvadratnom metru.

Stanovi će se izdavati na trogodišnji period s mogućnošću produženja.

Ova inicijativa Grada Tuzle ima za cilj omogućiti pristup stambenim jedinicama različitim socijalnim kategorijama, s posebnim fokusom na osobe s nižim prihodima i one koje spadaju u posebno ranjive skupine.

administrator