Spread the love

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Nešto iza toga isto je učinio i Dom naroda BIH.

Podsjetimo, Vijeće ministara BiH u srijedu je jednoglasno usvojilo i uputilo Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri novi tekst Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, s oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije i međunarodnom praksom u tom području.

Iz Vijeća ministara BiH je navedeno da se donošenjem tog zakona, koji je predložilo Ministarstvo pravde, ispunjava jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija BiH i jedan od ključnih uvjeta za dobivanje statusa kandidata.

Cilj zakona je sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih dužnosti u institucijama na nivou BiH, odnosno uklanjanje privatnih utjecaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, nezavisnosti, nepristranosti i transparentnosti u vršenju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije, te jačanje povjerenja građana u institucije BiH.

Predloženim zakonom, uz široko definiran sukob interesa u skladu sa standardima Vijeća Evrope, precizirane su obaveze i odgovornosti nosilaca javnih funkcija, nespojivosti u vršenju druge funkcije ili posla uvođenjem jasnih i jedinstvenih pravila koja ograničavaju vršenje više funkcija ili poslova.

administrator