Kako su potrošena 132 miliona KM? – Koliko je dobio omiljeni prevarant rudnika u FBiH?

Spread the love

Nedomaćinsko upravljanje rudnicima jedan je od razloga propadanja ovih kompanija, koje djeluju u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH. Prema podacima koje nam je, na naš zahtjev, ustupio dopremijer FBiH Vojin Mijatović, četiri rudnika iz sastava koncerna – Đurđevik, Kreka, Kakanj i Breza, u toku prošle i ove godine sklopila su 24 ugovora sa različitim kompanijama iz BiH, vrijedna više od 132 miliona maraka, uključujući i PDV, od kojih iznajmljuju mašine, koje bi sami trebali posjedovati, ili su ih čak angažovali da iskopavaju ugljen na njihovim kopovima.

GARANCIJE NEMA

Upravo to se dešava sa spomenuta četiri rudnika. Od spomenutih 24 ugovora i 132 miliona maraka, najviše ih je sklopio i potrošio Rudnik mrkog uglja Đurđevik. U okviru 11 ugovora potrošeno je oko 79,5 miliona maraka. Od ovih 11 ugovora, deset ih se odnosi na iznajmljivanje mehanizacije, koju bi i sam rudnik trebao posjedovati, dok je onaj najveći, od 78,5 miliona maraka, sklopljen zbog izvođenja rudarskih radova na otkrivci i eksploataciji uglja na površinskom kopu Višća II.

Ugovor kojim RMU Đurđevik plaća za iskop rude na njegovom površinskom kopu sklopljen je sa građevinskim preduzećima Junuzović Kopex iz Lukavca i Beat BH iz Živinica. Taj ugovor sklopljen je 2. juna ove godine sa rokom trajanja od 24 mjeseca.

Ipak, ono što je najzanimljivije je da je ugovor sklopljen sa firmom čiji je vlasnik Amir Junuzović dva puta osuđivan zbog prevare. Prvi put 2012. na uslovnu, a dvije godine kasnije na kaznu zatvora od šest mjeseci. Oba puta je kažnjen zbog malverzacija u poslovanju sa Rudnikom Kreka. Drugi put je čak i priznao krivicu za djelo koje mu se stavljalo na teret.

U vezi sa ovim ugovorom nije sporna samo firma sa kojom je sklopljen ugovor nego i njegove odredbe. Ugovorom nije utvrđena treća firma koja bi bila zadužena za nadzor nad njegovim provođenjem, nego je precizirano da će to raditi predstavnici ugovornih strana. Prema eksternoj reviziji, time je stvorena mogućnost “međusobnog dogovaranja i manipulisanja količinama”. Osim toga, sporna je i visina garancije koju je RMU Đurđevik tražio za ovaj posao. Naime, zakonom maksimalna dozvoljena visina garancije je 10 posto. Uprave firmi koje domaćinski posluju obično traže maksimalni iznos garancije za dobro obavljen posao. Međutim, u Đurđeviku su, bez obzira na to što se radi o firmi čiji je vlasnik dva puta presuđen za prevaru, tražili garanciju od samo jedan posto.

Da je Junuzović Kopex omiljena firma u RMU Đurđevik, svjedoči i podatak o ugovorima za iznajmljivanje mehanizacije. Od deset ugovora, sa ovom firmom je sklopljeno njih sedam, ukupne vrijednosti veće od pola miliona maraka.

Krajem prošle godine, tačnije 8. decembra, sklopljena su dva ugovora, oba sa rokom važenja od 12 mjeseci. Za iznajmljivanje buldožera plaćeno je 63.180 KM, a za rovokopač gusjeničar 43.875 KM. Skoro četiri mjeseca kasnije, 21. marta ove godine, također su sklopljena dva ugovora sa Junuzović Kopexom, oba opet na 12 mjeseci. Za greder su plaćene 116.883 KM, a za rovokopač gusjeničar 53.761 KM, odnosno 10.000 KM više nego skoro četiri mjeseca ranije.

Ovo nije i jedina nelogičnost u vezi sa ovim ugovorima. Tako je 3. aprila 2023. RMU Đurđevik sa Junuzović Kopexom sklopio 12-mjesečni ugovor za iznajmljivanje buldožera. Vrijednost ovog ugovora je 116.883 KM. Potom 26. jula isti partneri sklapaju još jedan ugovor o iznajmljivanju buldožera iste snage na isti period, ali za dvostruko veću cijenu, tačnije za 233.999 KM. Isti dan sklopljen je ugovor i za iznajmljivanje gredera. Opet je rok važenja 12 mjeseci, ali je cijena sada dvostruko niža u odnosu na ugovor za istu mašinu potpisan četiri mjeseca ranije i iznosila je 58.500 KM. Na ovim poskupljenjima i popustima, nakon plaćanja PDV-a, Junuzović je na račun Đurđevika bio “dobar” dodatnih 50.000 KM.

MAČAK U VREĆI

RMU Đurđevik je za iznajmljivanje utovarivača kapaciteta minimalno tri kubna metra sklopio tri ugovora i to sa istom firmom, Harmeli iz Banovića. Prvi put, 7. decembra 2022, Đurđevik je iznajmljivanje ove mašine tokom 12 mjeseci platio 50.836 KM, 20. marta ove godine 36.504, a 26. jula skoro pet puta više nego u martu, tačnije 175.482 KM.

Na sve to ugovorom nije precizirano da li će se vršiti provjera ispravnosti mašina, što znači da je RMU Đurđevik praktično iznajmljivao mačka u vreći.

Uprkos dvjema presudama za prevaru, i Rudniku Kreka firma Junuzović Kopex je omiljeni partner. Od devet ugovora o iznajmljivanju opreme ili iskopavanju rude, čak šest, samostalno ili u saradnji sa drugim preduzećima, sklopljeno je sa ovom firmom. Tako je ovo preduzeće 26. januara ove godine dobilo posao na iskopu uglja na lokalitetu Crveno brdo i odvozu rude do drobiličnog postrojenja Šikulje. Ugovor vrijedan 8,3 miliona maraka sklopljen je na 16 mjeseci. Sa istim partnerom ugovor o otkopavanju, transportu i odlaganju otkrivke na PK Dubrave sklopljen je 20. marta. Rok važenja je bio 10 mjeseci, a vrijednost 4,2 miliona maraka.

Junuzović Kopex je bio “pojačanje” u Dubravama za firmu Titanik, sa kojom je rudnik Kreka sklopio ugovor za iste poslove 4. januara. Vrijednost ugovora bila je 1,9 miliona maraka, a rok trajanja osam mjeseci. I firma Heez transport uspjela je dobiti ugovor sa Krekom i to u krateru kopa Šikulje. Ugovor je potpisan 17. februara na 12 mjeseci, a vrijedan je 6,1 milion maraka.

Kreka je slijedila praksu RMU Đurđevik i u vezi sa nadzorom nad obavljenim radovima. Umjesto treće strane izabrano je da to zajedno rade predstavnici ugovornih strana, zbog čega, kako su utvrdili revizori, “postoji mogućnost međusobnog dogovaranja i manipulisanja količinama”.

Od šest ugovora o iznajmljivanju opreme za potrebe rudnika Kreka, u pet se “ugradio” i Junuzović Kopex sa nekim drugim firmama.

Sa firmama Titanik iz Tuzle i MHI Kompani iz Lukavca na period od 12 mjeseci iznajmili su buldožere. Ugovor vrijedan 1,3 miliona KM sklopljen je 21. juna 2022. Bager sa hidrauličnim čekićem iznajmili su 14. decembra prošle godine do realizacije ugovornih obaveza. Ovo su naplatili 58.219 KM. Zajedno sa firmama Titanik i Tevekkul iz Tuzle 29. maja ove godine iznajmili su bager za čišćenje traka. Za 12 mjeseci će dobiti 1,16 miliona KM. Napokon, sa firmama Heez transport, Titanik i Tevekkul 30. juna su potpisali ugovor o iznajmljivanju buldožera na 12 mjeseci za 1,85 miliona KM.

Jedini ugovor bez “ugradnje” Junuzović Kopexa o iznajmljivanju opreme Kreka je sklopila sa Den Alm Company iz Lukavca. Rovokopač iznajmljen na 12 mjeseci plaćen je 93.598 KM, a ugovor je potpisan 31. augusta ove godine.

Ono što je posebno kontroverzno u vezi sa ovim je da se Kreka u skupnim ugovorima za firme Titanik i Tevekkul saglasila da će obaveze plaćati u roku od 30 dana, dok su Junuzović Kopex i Heez bili “strpljiviji” i bili su spremni čekati i do 60 dana za plaćanje. Međutim, u pojedinačnim ugovorima Kreka se obavezala da će Junuzović Kopexu izvršiti plaćanje u roku od 15 dana, a Den Alm Companyju za 30 dana. Osim toga, od Den Alm Companyja je tražena garancija za dobro izvršen posao, a od Junuzović Kopexa nije.

DOMAĆINSKI UGOVORI

I RMU Kakanj je poslovao sa omiljenim rudarskim privatnikom, koji je, zajedno sa Trgošpedom, dobio posao vrijedan 24,3 miliona KM. Naime, 5. aprila 2023. potpisan je ugovor o kopanju uglja na površinskom kopu Vrtilište. Rok važenja je 12 mjeseci. Trgošped je od RMU Kakanj dobio i ugovor za izgradnju nožice na odlagalištu Ribnica, za potrebe kopa Vrtilište. Ugovor potpisan 6. juna bio je vrijedan 2,57 miliona KM, a trajao je četiri mjeseca. Za ove ugovore tražena je garancija od samo pet posto.

Jedini od spomenuta četiri rudnika koji je sklapao domaćinske ugovore, odnosno one u kojima se vodi računa o vlastitom interesu, bio je RMU Breza. Oni su sa firmom Halilović iz Sarajeva sklopili ugovor o angažovanju drobilice i rovokopača (iako bi bilo logično da sami posjeduju ovakve mašine) vrijedan 202.702 KM. Ugovor je potpisan 1. novembra 2023. i traje 12 mjeseci.

Sa firmom Geoavas iz Sarajeva je 26. oktobra ove godine sklopljen ugovor o izvođenju istražnih radova, odnosno bušenju istražnih bušotina. Vrijednost ugovora je 931.320 KM, a rok važenja 12 mjeseci.

Izvor: Oslobođenje.ba /Almir Šarenkapa

administrator