Olovo posjećenije od Tuzle, Zenice i Bihaća, a Ilidža ima više registrovanih noćenja od kompletnog…

Spread the love

Čavalić objavio podatke Federalnog zavoda za statistiku

Federalni parlamentarac Admir Čavalić (SBiH) objavio je danas podatke koje je kao odgovor na svoje zastupničko pitanje u vezi stanja turizma u FBiH dobio od Federalnog zavoda za statistiku.

Federalni parlamentarac Admir Čavalić (SBiH) objavio je danas podatke koje je kao odgovor na svoje zastupničko pitanje u vezi stanja turizma u FBiH dobio od Federalnog zavoda za statistiku.

Prošle godine, ističe Čavalić, imali smo oko 2,5 miliona noćenja u FBiH.

A kada je riječ o turističkim noćenjima (pravi indikator turizma), ovako stoje kantoni: Kanton Sarajevo 1.432.133, Hercegovačko-neretvanski 537.885, Zeničko-dobojski 162.774, Srednjobosanski 114.435, Unsko-sanski 105.497, Tuzlanski 102.514, Kanton 10 – 23.965, Zapadnohercegovački 17.611, Posavski 10.385, te Bosansko-podrinjski 7.740.

“Dakle, 56,94% noćenja je u Kantonu Sarajevo, a 21,38% u Hercegovačko-neretvanskom. Gotovo 80% federalnog turizma otpada na ova dva kantona.

U ostalih 20%, prednjače Zeničko-dobojski, Srednjobosanski, Unsko-sanski i konačno Tuzlanski kanton. Ostala četiri kantona čine nekih 2,5% noćenja.

Podaci su dosta interesantniji kada se kompariraju gradovi/opštine. Tako Olovo (99.684) ima veći broj evidentiranih turističkih noćenja od Zenice (34.361), Tuzle (71.022), ali i Bihaća (79.581). Ilidža svakako dominira sa 605.544 noćenja – više od Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Ova statistika je i više nego potrebna jer je bitno na pravi način razumijeti tokove (federalnog, u ovom slučaju) turizma – kako bi se vršila strateška planiranja, ali svakako i razbijali mitovi o tome da je svako mjesto apriorno turističko”, naveo je Čavalić na društvenim mrežama. 

administrator