Plava Medical Group: Jedina privatna zdravstvena ustanova koja ulaže u naučno-istraživačku djelatnost

Spread the love

Plava Medical Group je u poslednje 3 decenije lider u privatnom zdravstvenom sektoru u Tuzlanskom kantonu, BiH  a zasigurno i u široj regiji.

Sveobuhvatna savremena zdravstvena zaštita i visoko profesionalni medicinski timovi kao i kontinuirano ulaganje u edukacije mladih ljekara, nabavku najnaprednije medicinske opreme i otvaranje novih poslovnica opravdava našu prepoznatljovost i svrstava nas u red najboljih. Upravo iz te bogate karijere, proizilazi nešto po čemu smo neprikosnoveni, a pravi značajnu razliku u poslednjih 10 godina. Svestrana  medicinska edukacija,  platforma naučne produkcije koja se manifestira originalnim i revijalnim naučnim člancima, afirmativnim pismima, editorijalima kroz publikacije u naučnim bazama – CC, SCI, WoS, PubMed, Medline, Scopus.

Kroz naučno istraživačku djelatnost postajemo i zvanično, interesantan poligon za klinička istraživanja / studije na najvećoj razini. Sa ponosom ističemo rad Etičkog komiteta Plave Medical Group, ljekarske stručno-afirmativne sastanke, kontinuiranu edukaciju zdravstvenog kadra, promociju standarda sigurnosti i kvaliteta (AKAZ).

Na linku: https://www.plavapoliklinika.ba/istrazivacki-centar/  dostupni su radovi uposlenika/saradnika, kliničke studije i naučna istraživanja koja su sprovedena u Plava Medical Group.

administrator