Posjeta MZ Kiseljak i planovi za rekonstrukciju puta

Spread the love

Na poziv vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla Senada Mehmedinović, zastupnici u Skupštini TK-a Smajo Mandžić i Lejla Vuković, kao i direktor regionalnih cesta TK-a Zijad Omerčic sa saradnicima bili su u posjeti MZ Kiseljak. Cilj posjete bio je da se izvrši uvid u putnu infrastrukturu na relaciji Kiseljak-Husino kako bi se definisali neophodni koraci za rekonstrukciju, eventualnu rehabilitaciju istog. Prisutni inžinjeri su naglasili da je neophodna potpuna rekonstrukcija navedenog puta u dužini cca 4 kilometra. Obzirom da je projekat milionske vrijednosti dogovoreni su konkretni koraci u narednom periodu. Na sastanku je naglašeno, a što će biti i sastavni dio inicijativa da se po završetku projektne dokumentacije, a u interesu mještana Kiseljaka, krene sa rekonstrukcijom, rehabilitacijom puta parcijalno (shodno namaknutim sredstvima) od pružnog prijelaza na Kiseljaku prema Ševaru i Hasanbašićima. Prilikom posjete zastupnici Smajo Mandžić i Lejla Vuković dali su podršku ovom projektu. Naglasili su da će njihova zalaganja kao zastupnika biti usmjerena u pravcu rješavanja ovog problema, dok su inicijative prema gradu upućene.

 

administrator