23. lipnja 2024.

Projekat HAWKING predvodi digitalnu transformaciju u visokom obrazovanju za studente s invaliditetom na Zapadnom Balkanu

Spread the love

U jedinstvenoj inicijativi inspirisanoj otpornošću dr. Stevena Hawkinga, projekat HAWKING
(Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations)
postavlja temelje digitalne revolucije u visokom obrazovanju za osobe s invaliditetom na
Zapadnom Balkanu. Ovaj trogodišnji Erasmus+ KA2 CBHE projekt (2023-2026), predvođen
Univerzitetom Crne Gore, ima za cilj adresirati značajne razlike sa kojima se susreću osobe s
invaliditetom, naročito u pogledu obrazovanja i mogućnosti zapošljavanja u regionu.
Primarni fokus projekta HAWKING je promoviranje digitalne transformacije u visokom
obrazovanju kroz socijalnu pravdu, naglašavajući jednakost, ravnopravnost i
pristupačnost za studente s invaliditetom. Kroz saradnju sa visokoškolskim ustanovama i
organizacijama zajednice u partnerstvu koje uključuje 15 institucija, projekat HAWKING teži
unapređenju digitalnih vještina i inkluzivnosti, čime doprinosi ekonomskom i društvenom
razvoju ovih zemalja.
Konzorcijum čine stručnjaci sa različitim obrazovnim i profesionalnim pozadinama u oblastima
prirodnih nauka, matematike, digitalnih tehnologija, inkluzivnog obrazovanja i društvenih nauka
kako bi sveobuhvatno pristupili pitanjima projekta. Projekat se fokusira na uspostavljanje čvrstih
veza između univerziteta i zajednica kroz angažman s neakademskim partnerima poput škola i
opštinskih organa.
Jedan od glavnih ciljeva projekta HAWKING je uspostavljanje mehanizama inkluzivne digitalne
tranzicije od srednjeg ka visokom obrazovanju, s posebnim naglaskom na studente s
invaliditetom na partnerskim visokoškolskim ustanovama. Također, projekat ima za cilj
poboljšati institucionalno i infrastrukturno okruženje na partnerskim visokoškolskim ustanovama
kako bi se unaprijedile inkluzivne nastavne metode i premostili digitalni jaz u obrazovanju i
pružanju podrške.
Projekat HAWKING se usklađuje sa širim ciljevima promocije inkluzivnog obrazovanja,
jednakosti i ravnopravnosti u visokom obrazovanju, s posebnim fokusom na adresiranje rodnih

razlika u digitalnoj pismenosti. Promovisanjem saradnje među institucijama i dijeljenjem
najboljih praksi, HAWKING ima za cilj prevazići izazove poput ograničenog pristupa za
studente s invaliditetom na visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana i nejednakosti u
pružanju pomoći u učenju zbog nedovoljne upotrebe digitalnih alata i usluga.
Kroz šest strukturiranih radnih paketa, projekat HAWKING će donijeti konkretne rezultate,
uključujući trening sesije, radionice, uspostavljanje inkluzivnih usluga podrške, optimizaciju
digitalnih obrazovnih alata i materijala, te unapređenje inkluzivnih nastavnih metoda.
Prioritetizirajući pristup usmjeren na ljude i naglašavajući etičke razmatranja u akademskim
istraživanjima, projekt HAWKING teži da tehnologija postane sredstvo za inkluzivno
obrazovanje, stvarajući demokratsku i inkluzivnu budućnost za visoko obrazovanje u regionu.
Za više informacija o projektu HAWKING i njegovom uticaju na visoko obrazovanje na
Zapadnom Balkanu, posjetite našu internet stranicu projektai pratite nas za najnovije vijesti o
našim tekućim inicijativama.
Učecnici u projektu:
7 korisničkih visokoškolskih institucija iz Zapadnog Balkana i 2 nevladine organizacije:
Univerzitet Crne Gore, koordinator projekta
Univerzitet “Adriatic”, Crna Gora
Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
Univerzitet Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Univerzitet u Bijeljini, Bosna i Hercegovina
Univerzitet u Vlorii “Ismail Qemali”, Albanija
Univerzitet u Korči “Fan. S. Noli”, Albanija
Pedagoški centar Crne Gore
Organizacija amputiraca UDAS, Bosna i Hercegovina
5 zemalja iz EU i trećih zemalja uključenih u program:
Univerzitet u Mariboru, Slovenija
Univerzitet u Konji, Turska
Univerzitet Madeira, Portugal
Univerzitet u Nikoziji, Kipar
Visoka škola za obrazovanje vaspitača i poslovnu informatiku – Sirmium, Sremska Mitrovica,
Srbija
Institut za Zapadni Balkan/WEBIN, Srbija

administrator