Prvi dan ramazana je 11. marta 2024. godine

Spread the love

Prvi dan ramazana je 11. marta 2024. godine, navodi se u klandaru značajnih datuma Islamske zajednice BiH. Prva teravija 10. marta kada s akšamskim vremenom nastupa mjesec ramazan.

O vrijednostima i odlikama mjeseca ramazana mnogo toga je rečeno i napisano. Teško je reći ili dodati bilo šta novo u tom smislu. Ipak, u čast dolaska ovog veličanstvenog mubarek mjeseca i najdražega gosta u kuće i srca muslimana korisno je podsjetiti na neke njegove vrijednosti i odlike koje ga izdvajaju od ostalih mjeseci.

Naime, riječ je o najčasnijem mjesecu i jedinom mjesecu čije se ime spominje u Kur’anu. U njemu je objavljena najčasnija Knjiga, najčasnijem Božijem robu. U njemu se vrši jedan od temeljnih ibadeta koji nas približava našem Gospodaru. U njemu je najčasnija noć u godini. U njemu se spuštaju najčasniji meleci.

Mjesec u kome je objavljen Kur’an

U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra od zla (el-Bekare, 185).

Uzvišeni Allah ovim ajetom izdvaja mjesec ramazan po tome što ga je, između ostalih mjeseci, odabrao za objavljivanje Svoje Riječi – veličanstvenoga Kur’ana. I upravo u ovome mjesecu, mjesecu u kome je započelo objavljivanje Kur’ana, Uzvišeni je propisao ibadet posta i time mu dao posebnu počast. Dakle, u ovome mjesecu čovječanstvo je darovano veličanstvenim darom od svoga Stvoritelja – Kur’anom Časnim, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pavog puta i razlikovanje dobra od zla. Taj dragocjeni dar prenio nam je najodabraniji Allahov rob, vjerovjesnik Muhammed, a. s., koji je „pečat vjerovjesnika“ i čije poslanstvo traje do Sudnjega dana. Ibadetom posta mi iskazujemo svoju zahvalu Stvoritelju na daru Kur’ana i daru slanja Muhammeda, a.s. To činimo i time što u mubarek ramazanu posebnu pažnju poklanjamo Kur’anu, svakodnevno se družimo sa njime učeći ga i razmišljajući o njegovim mudrostima i propisima koji su putokazi i tajne uspjeha, moći i spasa na Ovom i Budućem svijetu. Mubarek ramazan je izvanredna prilika da se iznova suočimo sa Kur’anom i da preispitamo svoj odnos prema Allahovoj Riječi.

Mjesec u kome se otvara Džennet, a zaključava Džehennem

U hadisu koga prenosi Ebu Hurejre, r. a., Allahov Poslanik, a. s., otkrio nam je slijedeću istinu: „Kad nastupi mjesec ramazan, otvore se vrata Dženneta, a zaključaju se vrata Džehennema, a šejtani se sputaju“ (Buhari: 1898).

Ove Vjerovjesnikove, a. s., riječi, kako vele islamski učenjaci, treba razumjeti na doslovan način, tj. upravo onako kako je rečeno, kao i na metaforičan način: njima se ukazuje na bereket ramazana i veliko dobro koje sa njime dolazi. Otvaranje džennetskih, a zatvaranje džehennemskih vrata jeste znak dolaska mubarek ramazana i znak njegove velike vrijednosti, a sputavanje šejtana ukazuje na činjenicu da im se onemogućava uznemiravanje vjernika tokom mubarek ramazana. Imajući na umu spomenuti hadis Muhammeda, a. s., vjernik će u mubarek ramazanu voditi računa o svojim postupcima, više će voditi računa o dobrim djelima, imat će dodatnu motivaciju da ih čini, umanjit će griješenje svojim tjelesnim organima i svojim srcem.

Mjesec ibadeta posta

O, vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste Bogobojaznost postigli (el-Bekare, 183).

Ibadet posta je jedan od ibadeta kojima se rob najbrže približava svome Gospodaru. Jer ibadetom posta rob zadobiva poseban magfiret (oprost grijeha), kojim se mogu anulirati svi prethodni grijesi. Ebu Hurejre, r.a., nam također prenosi velike riječi Allahovoga Poslanika, a.s., „Ko isposti mjesec ramazan čvrsto vjerujući (īmān) i želeći Allahovu nagradu i Njegovo zadovoljstvo (ihtisāb), bit će mu oprošteni raniji grijesi“ (Buhari: 38).

El-Munāvī o ovom hadisu veli slijedeće: „U njemu je iskazana vrijednost ramazana i posta u njemu, kojim se postiže magfiret. Īmān označava čvrsto uvjerenje, a ihtisāb pokornost koja je uvjet postizanja nagrade i magfireta u mjesecu ramazanu. S pokornošću dolazi čist nijjet u potčinjavanju Njegovoj naredbi i oslanjanje na Njegovo obećanje“ (Fejdu l-qadīr, 6/207). Prema tome, musliman posti zato što čvrsto vjeruje u farz posta koji mu je propisao njegov Gospodar, a ne zbog straha ili stida od drugih ljudi, i za svoj post očekuje nagradu kod Uzvišenog Allaha, a ne (k)od nekog drugog.

administrator