Roditelji svakog novorođenčeta u FBiH od Vlade će dobiјati hiljadu KM

Spread the love


Vlada FBiH je danas usvojenim budžetom utvrdila 16 miliona KM u budžetu Ministarstva za provođenje natalitetnih mjera u 2024. godini.

Kako je saopštio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić riječ je o jednokratnoj podršci majkama porodiljama koja podrazumijeva 1.000 KM za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH.

Kako je saopštio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić riječ je o jednokratnoj podršci majkama porodiljama koja podrazumijeva 1.000 KM za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u budžetu za 2024. godinu planiralo je i sredstva za izradu studija opravdanosti Porodičnog fonda i Zavoda socijalne zaštite, te izradu Socijalne karte FBiH, saopšteno je iz ovog ministarstva

Tim povodom ministar Delić kazao je da je 2024. godina, godina budžeta u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike istakavši da je budžet Ministarstva uvećan na stavkama koje se odnose na mjere i programe usmjerene na poboljšanje i unaprjeđenje sistema socijalne zaštite u Federaciji BiH, te da je Ministarstvo održalo obećanje vezano za jačanje kapaciteta centara za socijalni rad kojima je budžetom Ministarstva predviđena podrška u ukupnom iznosu od 3 miliona KM.

Nacrt budžeta Vlade Federacije BiH utvrđen je danas na sjednici Vlade, a slijedi njegovo usvajanje na oba doma Parlamenta FBiH.

administrator