Stanje zaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Spread the love

Struktura zaposlenih u FBiH.

Federacija BiH je prošlu godinu završila sa 544.345 zaposlenih, što je više za 6.033 zaposlena u odnosu na prošlu godinu. Ako gledamo kontinuitet od 2014. do danas, broj zaposlenih radnika je povećan za 68.410 ili za više od 14,37 posto. Posmatrano po kantonima, Sarajevski kanton ima najveći broj zaposlenih, od 154.133, zatim slijedi Tuzlanski sa 104.490, Zeničlo-dobojski kanton 87.667, Hercegovačko-neretvanski kanton 55.767, Srednjo-bosanski kanton 52.541, Unsko-sanski kanton 39.439, Zapadnohercegovački kanton 21.821, Kanton 10 11.558, Bosansko-podrinjski 7.573, posavski kanton 5780.

Sa područja Republike Srpske, u Federaciji BiH radi 8.387 zaposlenih, i sa područja Brčko distrikta 888 zaposlenih. Najveći broj zaposlenih u FBiH je u dobi između 36 i 66 godina. Ako gledamo polnu strukturu, 44 posto se odnosi na zaposlene žene, a 56 posto na zaposlene muškarce, Ovo su podaci Porezne uprave FBiH.

administrator