Tužilaštvo traži veće kazne za Novalića i ostale

Spread the love

Pred Apelacionim vijećem Suda Bosne i Hercegovine danas je održano ročište na kojem su Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i odbrane optuženih iznijeli žalbe na prvostepenu presudu Suda Bosne i Hercegovine u predmetu “Respiratori”.

Apelacionim vijećem u ovom predmetu predsjedava sudija Staniša Gluhajić, a čine ga još sudije Amela Huskić i Redžib Begić.

Kako je na početku sjednice kazao sudija Gluhajić, sve strane su blagovremeno izjavile žalbe na presudu kojom su Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić, firma FH Srebrena malina proglašeni krivima za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, a Solak još i za krivotvorenje isprave, te osuđeni Novalić na četiri, Solak na šest, Hodžić na pet godina zatvora, a njegova firma na novčanu kaznu od 200.000 KM i vraćanje oko 695.000 nezakonite imovinske koristi.

Istom presudom Jelka Milićević je oslobođena optužbi za nesavjestan rad u službi.

Optuženi su oslobođeni optužbi u dijelu koji se odnosi na krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu utjecajem, pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili drugih službenih isprava i povredu obaveze vođenja trgovačkih knjiga.

Tužilaštvo, koje je na današnjem ročištu zastupao postupajući tužilac Džermin Pašić žalilo se na povrede krivičnog zakona, pogrešno utvrđeno činjenično stanje, kao i odluku prvostepenog vijeća o sankciji.

Od Apelacionog vijeća zatražili su da ukine prvotepenu presudu u oslobađajućem dijelu, odredi održavanje glavnog pretresa pred Apelacionim vijećem, te optužene oglasi krivima i za djela za koja su prvostepeno oslobođeni, te im u skladu s tim izrekne i strožije kazne.

Odbrana Fadila Novalića, advokatice Vasvija Vidović i Nina Karačić, žalile su se na bitne povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i na odluku o kazni.

Zatražile su da Sud pobijanu presudu ukine u osuđujećem dijelu i za taj dio ili održi glavni pretres pred Apelacionim vijećem ili da presudu preinači u oslobađajuću.

Isto su zahtijevale ii odbrane optuženih Solaka i Hodžića Marsela Bajramović i Mirna Avdibegović, koje su osim toga, tražile i da se Sud BiH proglasi stvarno nenadležnim u ovom slučaju, s obzirom na to da su njihovi branjenici oglašeni krivim za krivična djela koja su propisana entitetskim krivičnim zakonima, dok su oslobođeni optužbi za udruživanje radi činjenja krivičnog djela koje propisuje državni krivični zakon.

Ni današnje ročište, kao ni cjelokupno suđenje pred prvostepenim vijećem nije prošlo bez varnica na relaciji tužilac Pašić – odbrana optuženih.

Pašiću je danas posebno zasmetalo što je odbrana prvooptuženog Novalića govoreći o prvostepenom vijeću koristila termin “većina članova”. Kao što je poznato, presuda je donesena preglasavanjem predsjedavajućeg Vijeća Branka Perića, koji je izdvojio mišljenje.

Pašić je kazao kako odbrana Novalića “vrijeđa Sud, stavlja metu na čelo sudijama i zloupotrebljava termine”, dok je advokatica Vidović kazala kako se radi o još jednom “tipičnom primjeru kada tužilac nema argumente napada odbranu”.

Sudija Gluhajić na kraju ročišta je naveo da će Vijeće odluku o žalbama donijeti “u razumnom roku”, prenosi Faktor

administrator