U Tuzli će se graditi garaže i novi stambeno-poslovni objekat, evo ko je investitor

Spread the love

Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, održao je, u utorak sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrani materijali koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici.

Utvrđena je izmjena dijela obuhvata Regulacionog plana u cilju prostornog uređenja i definiranja detaljnih uvjeta izgradnje prostora u obuhvatu prostorne cjeline ”Stupine”.

Riječ je izgradnji etažnih garaža kod hotela Tuzla i izgradnji još jednog stambeno poslovnog objekta. Ukoliko se nacrt odluke usvoji na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, isti će biti upućen na javnu raspravu, u skladu sa predloženim programom javne rasprave.

Izmjena Regulacionog plana se radi na inicijativu vlasnika kompleksa Grand Hotela Tuzla, na prostoru od 2 hektara, koji na ovaj način želi da pristupi izradi projektne dokumentacije za realizaciju nedostajućih parking prostora za potrebe Hotela Tuzla (“Garden”), te izgradnju stambeno-poslovnog objekta, kao amortizaciju za taj investicijski zahvat.

Uz inicijativu, Investitor je dostavio Idejni projekat urađen od strane “Studio Kreitmayer” d.o.o. Ljubljana.

administrator