U Tuzli održan seminar “365 dana turizma u TK”

Spread the love

“Cjelogodišnji turizam postaje sve važnija kategorija u industriji putovanja kako bi destinacije i poslovanje u turizmu prosperirali 365 dana u godini, neophodno je razumjeti inovativne i kreativne pristupe,” objašnjava Dželmina Huremović, pomoćnica ministra za trgovinu, turizam i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

S fokusom na razvoj turizma Tuzlanskog kantona, Ministarstvo je upriličilo seminar Turizam 365 dana, koji je predvodila predavačica Ivana Kolar, savjetnica za razvoj i promociju turizma i ekonomije. “Njena edukacija nam služi kao doprinos održivom razvoju turizma jer stručnjaci poput Ivane, s boljim razumijevanjem potrebe turista i lokalnih zajednica, prenose strategije za očuvanje prirodnih i kulturnih resursa koje imamo,” kaže Huremović.

Koncept Edukacija u turizmu pruža razumijevanje cjelogodišnjeg turizma, razvoj inovativnih usluga i povećanje profitabilnosti kroz kreativnost. “Organizacija ovakvih događaja pomaže stručnjacima da se suoče s izazovima modernog turizma koji se svakodnevno javljaju” objašnjava Huremović.

Prema njenim riječima, edukacija omogućava bolje upravljanje turističkim resursima, a samim tim i povećanje profitabilnosti destinacija. To su ključni elementi koji destinacije razvijaju i prilagođavaju potrebama turista unutar različitih sezona. “Kao ministarstvo težimo unaprijediti atraktivnost destinacija i poboljšati ukupno iskustvo turista, jer tako stvaramo stabilniju osnovicu za dugoročnu održivost turističke industrije,” ističe Huremović.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, kontinuirano radi na usavršavanju vještina turističkih radnika. S tim u vezi u decembru je planirana još jedna dvodnevna edukacija pod nazivom Priprema projektnih prijedloga, kojoj će prisustvovati svi zainteresovani akteri iz turističko-ugostiteljskog sektora Tuzlanskog kantona.

administrator