Spread the love

U Tuzli održana 8. Internacionalna naučna konferencija “Ekonomija integracija-ICEI 2023” u organizaciji a Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u koorganizaciji šest fakulteta iz regije.

Centralna tema Konferencije je bila “Održiva ekonomija i turizam na putu ka pridruživanju Evropskoj Uniji”.

Na konferenciji ICEI 2023 učesnici su imali priliku prisustvovati nizu sesija, uključujući: Plenarna sesija – Sesija dekana; Specijalna sesija – Umjetna inteligencija u obrazovanju i istraživanju; Znanstveno istraživačke sesije; Studentska sesija – “Kretanje kroz haos: Upravljanje projektima u doba start-up-a”; Biznis forum – Pet panela sa preko 25 panelista.

Ove sesije predstavljaju različite teme i pristupe, od akademskih diskusija do praktičnih primjena u industriji i obrazovanju.

administrator