Učenici i studenti sa invaliditetom iz TK dobili stipendije za školovanje

Spread the love

Stipendiju je dobilo šest studenata, ali i osnovci i srednjoškolci sa invaliditetom. Na ovaj način, resorno kantonalno ministarstvo, želi dodatno animirati i ovu kategoriju učenika i studenata, te ojačati inkluziju u sistemu obrazovanja.

“Pored materijalnog aspekta koji svaki program stipendiranja ima, karakteristično za ovu mjeru je što ovaj program podstiče inkluziju, odnosno integraciju djece sa invaliditetom u društvo. Jedan od kriterija za ovu stipendiju je i vrednovanje takmičenja na kojima ova djeca učestvuju”, kazao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK

Ukupno je za stipendije izdvojeno 75 hiljada KM. Učenici srednjih škola dobili su stipendiju u visini od 800 KM. Ova sredstva bit će značajna i za Eminu Omerović, koja školuje unuka Edina.

“Ova stipendija mi mnogo znači, Edin je dijete sa poteškoćama, a i roditelji su mu rastavljeni. On živi sa mnom i tako da će mi ovo dobro doći za školovanje i za sve ostalo”, rekla je Emina Omerović, nena

srednjoškolca.

Učenici osnovnih škola dobit će stipendiju od 600 KM, dok su studenti ostvarili pravo na godišnju stipendiju od 1200 KM.

administrator