15. lipnja 2024.

Umrežavanje ključno za uspjeh: Očekuje se prekretnica u turizmu u TK ali i cijeloj BiH

Spread the love

USAID Turizam je predstavio dostignuća u 2023. godini i planove za 2024. godinu, partneri iz sektora turizma imali su priliku razmijeniti iskustva, planove i ideje za još veći uspjeh u idućem periodu.

Danas se u Tuzli održava manifestacija za profesionalno umrežavanja radnika u sektoru turizma “Turizam povezuje”.

Nakon Sarajeva, Banje Luke i Mostara ova manifestacija će se održava se i u Tuzli.

Prilikom svog uvodnog obraćanja Denis Bećirović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlansog kantona, poželio je srdačnu dobrodošlicu u “kanton u kojem je rođen prvi bosanski kralj”.

“Imamo čast i zadovoljstvo da ugostimo jedan događaj, koji će, vjerovatno, predstaviti prekratnicu kako za turizam u TK , tako i turizam u FBiH ali i cijeloj Bosni i Hercegovini.“, rekao je Bećirović.

U svom obraćanju istakao je da želi poslati poruku kako Tuzlanski kanton, kao i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, žele biti nosioci aktivnosti povezivanja i umrežavanja turističkih dobara kako u samom kantonu, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

“S obzirom na to da turizam doživljava ekspanziju i da je kroz razvojne i strateške dokumente predstavljen kao druga najznačajnija grana u tome je i veći značaj ovakvog događaja”, istakao je Bećirević.

Naglasio je, također, da će cilj i nastojanje biti kako povećana vidljivost na mapi svijeta, tako i konkurentnost u odnosu na kompletan region, te povećano povezivanje s regionom, kojeg bi trebao pratiti zadovoljstvo kako turista, tako i radnika u svim turističkim i ugostiteljskim objektima.

Feđa Begović, direktor projekta USAID Turizam izjavio je da su okupili ključne aktere u turističkom sektoru na području Tuzle i okoline, kako bi podijelili inovativne ideje, istražili mogućnosti saradnje i stvorili nova uspješna partnerstva.

Na događaju se govorilo o inicijativama koje podržava USAID Turizam, poput sticanja prestižnog TedQual certifikata Svjetske turističke organizacije UN-a od strane Univerziteta u Tuzli. Također, predstavljene su neke od inicijativa za naredni period, koji uključuju implementaciju modela Hub i Spokes (model primarnih i sekundarnih destinacija) na području Tuzle, kao i dalju podršku Aerodromu Tuzla u procesu uspostavljanja novih avio linija.

Cilj USAID Turizma, kako ističe Begović je “razvoj turizma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i jačanje brenda naše zemlje u svijetu, što zahtijeva saradnju i sinergiju svih turističkih radnika, uključujući privatni, javni, obrazovni i nevladin sektor.”

“Stoga smo uvjereni da će današnja manifestacija imati konkretan i pozitivan dugoročan uticaj na turizam u Bosni i Hercegovini,” zaključio je Begović.

Dželmina Huremović, pomoćnica ministra trgovine, turizma i saobraćaja u vladi TK, prilikom svog obraćanja istakla je da je ovakav vid umrežavanja ključan za uspjeh turizma Bosne i Hercegovine.

Iz perspektive globalnog svjetskog turističkog tržišta cijela Bosna i Hercegovina, pa i region je jedna mikrodestinacija i neophodno je da sarađujemo i da se uvezujemo.”, rekla je Huremović.

Huremović je rekla da je ovakvo umrežavanje jedno od bitnijih stvari, neophodnih za razvoj turizma u TK. Pored ovakvog vida okupljanja i umrežavanja, naglasila je da je izrazito bitno ulaganje u infrastukturu, rad na razvoju novih turističkih proizvoda i itinerera, odnosno turističkih paketa koji nam, kako ona kaže nažalost još uvijek nedostaju. Pored toga prisutan je i nedostatak incoming turističkih agencija, što znači da je potreban pojačan rad na razvoju i privlačenju i podizanju kako domaćih turističkih agencija tako i turističkih agencija izvana. Dakle, potrebno je da raditi na tome da turističke agencije izvana pronađu interes, koji umnogome uključuje profit, kako bi doveli turiste u TK.

Što se tiče javnog, privatnog partnerstva Huremović kaže da je ono bitno, ali nije ključno za razvoj turizma u TK, podsjetila je da posjedujemo zakonodavni okvir još od 2018. godine, kada je napravljen i prvi katalog potencionalnih projekata u javnom, privatnom partnerstvu.

“Nažalost, ni jedan projekat iz turizma nije do sada prijavljen, iako imamo neke interesantne primjere u Srednjebosanskom kantonu. Otvorili smo pitanje uvezivanja javnog, privatnog partnerstva, ono nije ključno, ali je svakako jedna od mogućnosti i za takav vid razvoja turizma”, zaključila je Huremović.

Valtertuzlanski.com / N1 BiH

administrator