Spread the love

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog  Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela Odluku kojom se utvrđuje koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar – mart 2024. godine (I kvartal ove godine). Riječ je  o Transferu za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada, koji je utvrđen Budžetom Federacije BiH za 2024. godinu.

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa članom 22. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, bit će utvrđena visina mjesečne naknade.

Kako je navedeno u obrazloženju, Federalnom ministarstvu su u ovogodišnjem Budžetu Federacije BiH za ovu namjenu odobrena sredstva u iznosu od 61.670.100 KM.

Obezbjeđenjem ovih sredstava uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću. 

administrator