Spread the love

Da li nakon 75 godina postojanja Rudarske škole u Tuzli slijedi zatvaranje ove škole. Pravi razlog je sve manji upis učenika na zanimanja koje nudi ova ustanova.
Jedan od razloga problema  i nedostatak učenika opće stanje u rudnicima koji su i sami u velikim problemima. Kantonalna ali i Federalna vlast malo čini da bi se ovo stanje popravilo.
Sve više uposlenika ove škole su trenutno, a vjerovatno i stalno su tehnološki višak i sudbina im je neizvjesna.

JUMS Rudarska škola u Tuzli se susreće i sa velikim problemom, a to je spajanje sa drugom srednjom školom te, na taj način joj prijeti nestanak.

Iako je rudarski kraj, što je nelogično, mali je interes učenika za upis u ovu školu. Za sada postoji samo jedan razred u školi.

Uposlenici škole su uložli mnogo truda i napora da upišu učenike u prvi razred. Obezbijeđene su i stipendije od Vlade TK, kao i privrednih subjekata. Mnogi privredni subjekti kao i rudnik zainteresiran je za zaposlenje svršenih učenika 9. razreda, posebno rukovaoca teških mašina. Tuzlanski kanton je rudarski kraj, i u budućnosti ako se ne bude obrazovao stručni kadar, neće imati ko da radi u rudarskim i građevinskim firmama. Ne zaboravimo da Rudarska škola je sinonim za rudarstvo i ovo podneblje. Uskoro počinje i treći upisni rok, učenicima su obezbijeđene stipendije i drugi benefiti, izvođenje kvalitetne praktične nastave na pogonima, udžbenici, dnevna ishrana i druge pogodnosti.

administrator