Čitatelji svakodnevno šalju kako kažu sablasne i tužne fotografije jezera i ovo nazivaju velikom katastrofom.

Jablaničko jezero nastalo je 1950-ih godina izgradnjom brane visoke 80 metara. Maksimalna dužina jezera je 30 kilometara, površina 1.440 hektara a najveća dubina mu je 80 metara. Oscilacije vodostaja obično dostižu 25 metara.

Usled slabijih padavina i manjeg dotoka vode, ova i slične akumulacije u naglom su opadanju vodostaja zbog proizvodnje električne energije.