Farma kod Kalesije proizvodi struju iz biomase

Spread the love

U vrijeme taloženja za prirodu nesnošljvih količina otpada, nastanka brojnih ilegalnih deponija, kao i neadekvatnog odlaganja životinjskog otpada sa farmi – postoje i pozitivni primjeri kako svu tu nečistoću pretvoriti u čistu energiju. Tako je na farmi Spreča kod Kalesije pokrenuto postrojenje gdje se proizvodi električna energija iz biogasa, tačnije iz organskog otpada.

U vrijeme taloženja za prirodu nesnošljvih količina otpada, nastanka brojnih ilegalnih deponija, kao i neadekvatnog odlaganja životinjskog otpada sa farmi – postoje i pozitivni primjeri kako svu tu nečistoću pretvoriti u čistu energiju. Tako je na farmi Spreča kod Kalesije pokrenuto postrojenje gdje se proizvodi električna energija iz biogasa, tačnije iz organskog otpada.

Kada upalimo svjetlo nikada ne bismo pomislili da su možda u cijeli tok nastanka električne energije uključene i krave. Naime, proces bioplinskog postrojenja u Kalesiji počinje ubacivanjem kravljeg đubriva i ostalog životinjskog otpada u jamu za miješanje. Proces je automatizovan, pa je dovoljan samo jedan klik na aplikaciji da mašine počnu sa radom. Potom smjesa uz pomoć pumpne stanice završava u ovim fermentorima koji su u centru cijelog procesa.

”Šta se unutra dešava, posredstvom zagrijavanja i miješanja izdvaja se biogas koji je smješten u ovim gore membranama”, kaže Said Karić, direktor farme Spreča.

Biogas iz svake od ovih kupola dolazi plinovodima upravo ovdje. Tu se nalaze motori, a ovdje potom nastaje električna energija.

Kapacitet postrojenja je 600 kilovata po satu. Bitno je istaći, kažu iz farme, da ne dolazi do emitiranja CO2 u zrak.

Sve se kontroliše u ovoj prostoriji.

”Ovdje pratimo cijeli proces proizvodnje plina, fermentaciju, kako i plin šaljemo do generatora, a oni uz pomoć motora pretvaraju u električnu energiju. U slučaju problema šta onda? U slučaju bilo kakvih problema sarađujemo sa našim serviserima iz Austrije i Italije’‘, naveo je radnik Edin Alibašić.

No, kapacitet ovog postrojenja ne koristi se u potpunosti. Trenutna proizvodnja struje je na 50%. I to zbog otkupne cijene. Naime, objašnjavaju iz farme Spreča, u predugovoru sa Operatorom za obnovljive izvore energije, navedena je mnogo veća cijena od one po kojoj prodaju struju zbog nepotpisivanja konačnog ugovora.

”Ti preduugovori definišu da imamo pravo potpisivanja ugovora i definišu zagarantovanu otkupnu cijenu 0,66 KM po kilovatu. Imamo problem sa realizacijom tih ugovora. U tim okolnostima trenutno nemamo mogućnost proizvodnje 100% kapaciteta’‘, kazao je Said Karić, direktor farme Spreča.

Da se odredbe tog preduugovara poštuju, poručuju, ogromne količine otpada sa drugih farmi i iz preduzeća bili bi pretvoreni u energiju. Mnogo otpada tako ne bi završilo na deponijama, a i bili bi uklonjeni i neprijatni mirisi.

”U ovom postrojenju se mogu kao sirovina upotrebljavati proizvodi iz industrije. Npr. ako imate mlijeko i mliječne proizvode sa isteklim rokovima, bez ikakvog problema može se koristiti kao sirovina. Zatim razne vrste aflatoksičnih proizvoda koja su kontaminirana. Zatim, razni proizvodi: đemovi, mermelade npr. U suštini bilo koja sirovina organskog porijekla koja je probavljiva u ovakvom vidu postrojenja”, naveo je Said Karić, direktor farme Spreča.

U cijelom procesu dolazi i do nastanka toplotne energije koja se koristi za potrebe ove farme. Farme, na kojoj se krave, osim što daju mlijeko, nalaze i na početku procesa proizvodnje struje iz obnovljivih izvora.

Izvor: N1

administrator