Minimalna plata u Federaciji BiH povećana na 619 KM, evo koliki su doprinosi

Spread the love

Najniža plaća za period od 01. januara do 31. decembra 2024. godine u Federaciji BiH u neto iznosu će iznositi 619 KM.

Najniža plaća za period od 01. januara do 31. decembra 2024. godine u Federaciji BiH u neto iznosu će iznositi 619 KM.

Utvrđeno je ovo odlukom o iznosu najniže plaće za 2024. godinu koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na 46. hitnoj sjednici, održanoj 29.12.2023. godine, a nakon konsultacija sa Ekonomsko- socijalnim vijećem.

Budući da Zakoni o doprinosima nisu usvojeni, doprinosi na minimalnu platu od 619 KM iznose oko 440.01 KM.Dakle, bruto plata iznosi 948.47 KM, a poslodavac isplaćuje 1054.26 sa svim doprinosima + topli obrok + 53 karta.

U nastavku donosimo kako izgleda obračun minimalne plate za 2024. godinu.

Denis Zukić, izvršni direktor u društvu FEB d.d. za Akta.ba je tabelarno prikazao kako izgleda razlika u iznosima za 2024. godinu u odnosu na 2023. 

Dakle, minimalna bruto plata 2023. godine je iznosila 911,43 KM, dok će ove godine iznositi 948,47 KM, što je povećanje od 37,04 KM ili procentualno 4,06 %.

Kako bismo slikovito prikazali pregled troškova pri obračunu jedno neto i bruto plate, obratili smo se još jednoj sarajevskoj firmi za finansijsko-pravni konsalting i usluge.

Napominju da u bruto platu ulaze 31% i porez, a troškovi plata su i 10.05 % na plate i 0.5% vodne naknade na neto, 0.5% nesreće na neto i 0.5% na bruto plate svih zaposlenih.

Budući da su vlasti Republike Srpske odlučile da miminalna plata od 2024. iznosi 900 KM, uporedili smo neke stavke.

– U RS-u minimalna plata 900 KM sa uključenim toplim obrokom i kartom 
– U FBIH minimalna plata 619 KM bez uključenog toplog obroka i karte
 

– U RS-u se oporezuje sve (plata, karta i topli)
– U FBiH se ne oporezuje topli obrok i karta – oporezuje se samo plata

Napominjeno da je u javnom sektoru RS-a najniža plata 900 KM( u koju je uračunat i topli obrok), dok je u privatnom sektoru najniža plata 900 KM + naknada za topli obrok.

Ekonomista Faruk Hadžić navodi da je potrebno obratiti pažnju prilikom poređenja, jer se stiče dojam da će radnik u RS-u od ove godine imati 51 posto višu minimalnu platu od radnika u FBiH, ali da to u stvarnosti nije tako. “Na djelu je različita metodologija, ali je iznos zarade jednak”, poručio je.

Valtertuzlanski.com/Akta.ba 

administrator