23. lipnja 2024.

Putna izolacija Tuzle i Tuzlanskog kantona, dokle ćemo biti “CRNA RUPA”

Spread the love

Zaključci sa održane tribine u četvrtak 30.05.2024. godine u 11,00 sati uTuzli

Javna tribina je pripremljena i organizovana od strane Udruženja „Tuzlanski
akademski klub“ Tuzla sa ciljem da se izvrši analiza stanja cestovne infrastrukture na
području Tuzle i Tuzlanskog kantona, izvrši pregled planiranih razvojnih projekata iz
oblasti cestogradnje, izvrši analiza uzroka neizgradnje planiranih saobračajnica te
predlože mjere za ubrzanje izgradnje planiranih cestovnih saobraćajnica, prioriteti,
rokovi i načini finansiranja tih neophodnih projekata za razvoj našeg područja.
Na javnoj tribini prema listi prijavljenih prisustvpvalo je preko 50 učesnika i većina
medija iz cijele Bosne i Hercegovine. Među prisutnima su bili predstavnici federalnih,
kantonalnih, gradskih i općinskih institucija, privrednici, nevladin sektor i ostali
građani.
Na osnovu uvodnih izlaganja zvaničnika, prezentiranih materijala i diskusija učesnika
tribine donijeti su slijedeći zaključci:

 1. Alarmantno je zaostajanje Tuzle i Tuzlanskog kantona u nerealizaciji planiranih
  strategija i prostornih planova u izgradnji modernih cestovnih saobraćajnica na
  području Tuzle i Tuzlanskog kantona.
 2. Nedopustiva je neaktivnost svih ili ogromne većine parlamentarnih zastupnika sa
  područja Tuzlanskog kantona, na svim nivoima države BiH da se zalažu za
  realizaciju za nas životno važnih putnih komunikacija koje su već identificirane u
  strategijama svih nivoa Bosne i Hercegovine.
 3. Identificirani strateški projekti putne infrastrukture od interesa za Tuzlanski kanton i
  naše šire područje moraju biti zajednički interes svih stranaka, izabranih zastupnika
  i zvaničnika sa područja Tuzlanskog kantona.
 4. Tražimo da se načelnici i gradonačelnici općina i gradova Tuzlanskog kantona više
  angažuju na realizaciji prioritetnih putnih komunikacija radi interesa svojih građana
  bez obzira na nadležnost viših institucija (kantona,federacije,države).
 5. Zahtijevamo da nadležne Direkcije za održavanje cesta pod hitno poduzmu
  aktivnosti na održavanju puteva jer postojeće stanje ugrožava živote svih putnika, a
  ugrožava i normalnu ekonomsku aktivnost.
 6. Tražimo da se hitno donesu rokovi početka i završetka izgradnje na ovoj Tribini prezentiranih cestovnih saobračajnica i to:

 1. Autoput Tuzla – Brčko – Žepče (veza sa koridorom VC –Sarajevo- Ploče)
 2. Brzi put ili Autoput Tuzla – Sarajevo;
 3. Brzi put Kalesija – Živinice – Tuzla – Gračanica;
 4. Sjeverna obilaznica oko Tuzle (nivo M-puta);
 5. Južna obilaznica oko Tuzle (nivo M-puta);
 6. Brzi put Tuzla – Međunarodni aerodrom Tuzla, (Slavinovići – tunel
  Ilinčica-Dubrave)
 7. Produženje JUŽNE glavne gradske magistrale (na istok do Slavinovića i
  na zapad od tranferzale „Siporeks“ do M18).
 8. Svi postojeći magistralni i regionalni putevi na teritoriji TK (kvalitetno
  održavanje, modernizacija i po potrebi – rekonstrukcija).

7.Tražimo da se u naredna dva četverogodišnja perioda u izgradnju prioritetnih
cestovnih saobračajnica u Tuzlanskom kantonu ulaže dvostruko više
sredstava od iznosa koji se godišnje prikupe na našem kantonu na osnovu
propisa za finansiranje cestovne izgradnje da bi se dostiglo dosadašnje
nedopustivo zaostajanje ( što iznosi oko 400 miliona KM godišnje).
8.Pod hitno u skladu sa našim kantonalnim, gradskim i općinskim prostornim
planovima, strategijama i današnjim potrebama revidirati kantonalna planska
dokumenta i ista hitno dostavi na nadležne institucije Federacije BiH da bi
izgradnja naših cestovnih prioriteta pod hitno bila dio odgovarajućih planskih
dokumenata Federacije, a na osnovu čega bi nadležne institucije i javna
preduzeća mogla planirati realizaciju naših prioritetni cestovnih saobraćajnica.
9.Tražimo da se u Tuzlanskom kantonu formira Operativni ured od strane JP
Ceste Federacije BiH i JP Autoceste Federacije BiH sa ciljem pokretanja hitnih
aktivnosti na održavanju mreže magistralnih cesta i izgradnji brzih puteva i
autocesta u Tuzlanskom kantonu.
10.-Nadležno ministarstvo obrazovanja TK sa Univerzitetom Tuzla treba obezbijediti
u svojim nastavnim programima obrazovanje neophodnih kadrova iz oblasti
saobraćaja.
11 -Preporučuje se Kantonalnoj privrednoj komori Tuzlanskog kantona da na
odgovarajući način organizuje preduzeća sa našeg područja u smislu spremnosti za
izgradnju prioritetnih cestovnih saobraćajnica.
Zaključke sa ove Tribine dostaviti svim izabranim zastupnicima i zvaničnicima iz
Tuzlanskog kantona, privrednom sektoru, nevladinim organizacijama, međunarodnim
organizacijama i javnosti preko svih medija.

Udruženje „Tuzlanski akademski klub“ Tuzla

administrator