15. lipnja 2024.

RiTE Ugljevik izgubio spor težak 130 miliona KM

Spread the love

Nakon što je Rudnik i termoelektrana Ugljevik izgubila spor s “Elektrogospodarstvom Slovenije”, težak oko 130 milijuna KM, danas će u Ugljeviku biti potpisan ugovor između ova dva poduzeća o načinu na koji će se taj dug vratiti u budućnosti.

Inače radi se o pravosnažnoj presudi koju je po tužbi Slovenaca za neisporučenu struju početkom lipnja 2011. godine do donošenja odluke donijelo Arbitražno vijeće u Beogradu.

“Nalaže se RiTE Ugljevik da na ime naknade štete u roku od 30 dana od prijema ove odluke Elektrogospodarstvu Slovenije isplati 67 milijuna eura i zateznu kamatu na ovaj iznos počev od 1. siječnja 2022. godine”, navedeno je u odluci Arbitražnog vijeća.

Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva rekao je ranije da je spor okončan i da RiTE Ugljevik treba da isporuči „Elektroprivredi“ Slovenije trećinu svoje proizvedene električne energije po tržišnim cijenama.

Dakle, osim što će morati vratiti dug od oko 130 milijuna KM, RiTE Ugljevik će Slovencima morati isporučivati ​​trećinu struje, a pretpostavlja se da će se danas dogovoriti i cijena te električne energije.

“To je sada takva pravna pozicija i nismo u mogućnosti ništa više da činimo. To je okončan postupak”, rekao je ranije Đokić koji će danas prisustvovati potpisivanju ugovora.

Sve je počelo u bivšoj Jugoslaviji

Sudski spor dvije strane počeo je 2014. kada je slovenski EGS-RI pokrenuo dva arbitražna postupka. Prvi protiv BiH pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova – ICSID u Vašingtonu sa tužbenim zahtjevom od 770 milijuna eura, a drugi pred Arbitražnim vijećem u Beogradu za odštetu od 695,1 milijuna eura.

EGS-RI je postupke pokrenuo po istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi, kako je to objasnilo Ministarstvo rudarstva i energetike RS, na ime obeštećenja zbog kršenja samoupravnih sporazuma o udruživanju rada i sredstava Fonda za kreditiranje bržeg razvoja privrede nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina radi zajedničke izgradnje. i korištenja TE Ugljevik, prenose Nezavisne novine.

Dvije strane potpisale su dva samoupravna sporazuma. Prvi 22. decembra 1981. za prvi blok termoelektrane, a drugi 25. kolovoza za drugi blok termoelektrane. Prvi blok, snage 300 MW, završen je 1985., dok je gradnja drugog prekinuta početkom rata u SFRJ.

EGS-RI je postupak pokrenut na temelju Ugovora o energetskoj povelji (eng. Energy Charter Treaty) i Sporazuma o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija, koji je potpisan između BiH i Slovenije 200.

administrator