Sa polica u Sarajevu se povlači sporno piće “Prime” šta se zbiva u Tuzli

Spread the love

Kantonalna inspekcija naložila: Sa polica u Sarajevu se povlači sporno piće “Prime” hoće li isto postupiti se i u Tuzli, te u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, nakon što se sa polica povlači u Hrvatskoj i Sloveniji.

Kao su iz KUP-a u Sarajevu kazali, subjektima je naređeno da povuku ovo energetsko piće Prime zbog propusta u deklaraciji.

“S obzirom da je inspektor za hranu konstatovao da hidratacijsko piće “Prime” koje je pronađeno u prometu, nije deklarisano u skladu sa Pravilnikom o pružanju informacija potrošačima o hrani (‘Službeni glasnik BiH’ broj: 68/13), zapisnički je naložio da se ista povuku iz prometa, dok se propisno ne deklarišu. Jedan od sarajevskih uvoznika je samoinicijativno poslao uzorak na analizu zdravstvene ispravnosti proizvoda za koju će rezultati biti poznati naknadno”, naveli su.

Podsjetimo, ovaj kontroverzni napitak je već zabranjen u Sloveniji i Hrvatskoj od strane nadležnih.

Prvenstveni razlog je njegov problematični sastav (visok nivo kofeina i sastojka L-teanina koji nije dopušten u bezalkoholnim pićima”.

Piće Prime na tržište je lansirao američki youtuber Logan Paul.

administrator