Uskoro cijela Bosna i Hercegovina pokrivena digitalnim signalom

Spread the love

Bosna i Hercegovina neće više biti jedina zemlja u Evropi koja nije pokrivena digitalnim signalom izjavio je ovo ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto nakon potpisivanja Ugovora za nabavku opreme za digitalni prijenos i emitiranje Javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini, čija je vrijednost 25,8 miliona KM bez PDV-a.

Ugovor su potpisali Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Konzorcij koji čine kompanija Sirius 2010 Banja Luka, kao nositelj Konzorcija, te Odašiljači i veze Zagreb, kao član Konzorcija.

U ime Ministarstva Ugovor je potpisao ministar Edin Forto, a u ime Konzorcija direktor kompanije Sirius 2010 Banja Luka Momčilo Đukić.

Nakon 18 godina, kada je Bosna i Hercegovina potpisivanjem Ženevskog sporazuma preuzela obavezu da do juna 2015. godine ugasi analogni televizijski signal, potpisivanjem današnjeg Ugovora ispunjeni su svi uslovi za isto.

Proces digitalizacije TV signala u BiH započeo je osnivanjem Foruma o digitalnoj televiziji, u maju 2006. godine. Tri godine kasnije, u augustu 2009, Vijeće ministara BiH usvojilo je Strategiju prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u našoj zemlji.

Tek je krajem marta 2014. godine potpisan prvi sporazum o digitalizaciji TV signala na prostoru Sarajeva, Banjaluke i Mostara u okviru Multipleksa A.

Sarajevo, Mostar i Banjaluka su tri od ukupno devet digitalnih regija.

administrator