Pogledajte dokumente: Šta želi HDZ, šta SNSD, a šta Trojka

Spread the love

U javnosti je objavljen dokument za koji se tvrdi da je dogovor koji je postignut na sastanku delegacija stranaka koje čine koaliciju na državnom nivou – SNSD-a, HDZ-a i Trojke, a koji je održan jučer u Laktašima. No, iz izvora bliskih strankama Trojke N1 saznaje da je riječ o radnoj verziji koju je ponudio SNSD. Na ovu verziju reagovali su predstavnici Trojke koji su učestvovali u sastanku. Predložili su korekcije od kojih, kako su kazali, neće odustati.

Prijedlog Trojke

1. Dogovoreno je da se od Evropske komisije, u slučaju otvaranja pristupnih pregovora, traži tačan, precizan datum za početak pregovora EU – BiH.

2. Što se tiče Izbornog zakona BiH:
Dogovoreno je da se u Domu naroda glasa protiv ovog predloženog zakona i da se isti vrati u redovnu proceduru kako bi se pored zaštite integriteta izbornog procesa otvorila i pitanja izbornog cenzusa (podizanje na 4% za lokalne izbore i 5% za Opće izbore), uvela odredba da mandat pripada stranci, kao i da su izborne liste zatvorene, te se ukidaju preference i za lica koja odu sa izvršne funkcije se uvodi pravo vraćanja mandata u zakonodavnom organu. Sve druge pozitivne intevencije u izborni zakon pored pobrojanih mogu biti razmatrane u narednom periodu;

Predloženo je obavezno glasanje svih državljana BiH, inače slijedi prekršajni nalog i novčana kazna, a od uplata na nivou entiteta da se formira fond sa isključivom namjenom da se podrži obrazovanje;
Trojka je predložila da se odmah krene u ograničene izmjene Ustava BiH kako bi se implementirale presude Evropskog suda za ljudska prava, te na taj način otklonila diskriminacija u izbornom procesu;
Izbor članova Predsjedništva BiH: prijedlog HDZ BiH je da kandidata iz reda bošnjačkog naroda bira čitava FBiH, za kandidata iz reda hrvatskog naroda se predlaže promjena na ranije predloženi način HDZ-a BiH, a za kandidata iz reda srpskog naroda radi usklađivanja sa sudskim odlukama se, po istom prijedlogu, može definisati da se iz Republike Srpske bira „Srbin i ostali“, te isto tako da se definiše i u FBiH kako bi svi imali mogućnost da budu kandidovani;
Obezbijediti softver za identifikaciju birača i izdavanje glasačkih listića. Prvo ide glasačka kutija pa skener, zbog zaštite privatnosti. Ako bude odstupanja broja izdatih listića i broja glasova ponovo će se brojati, ako opet bude nepravilnosti izbori se ponavljaju, birački odbori se mijenjaju i uz to će se predvidjeti da budu krivično odgovorni;
Razmatran je izbor nove Centralne izborne komisije BiH. Potrebno je uvažiti iskustva izbora u susjednim zemljama (Srbija). Nije prihvaćen prijedlog da CIK bira članove biračkih odbora, a pogotovo predsjednike biračkih odbora;

Sve oko Izbornog zakona završiti do kraja drugog mjeseca u Parlamentu BiH; Dragan Čović da do ponedjeljka dostavi nacrt svim stranama.

3. Ustavni sud BiH:
Izmjene zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH bi mogao biti usvojen u parlamentarnoj proceduri ukoliko se ispuni uslov dobijanja datuma otvaranja pregovora sa EU.

4. Budžet BiH:
Okvir je isti što se tiče izvornih prihoda + 40 miliona KM koje dolaze iz dobiti Centralne banke BiH. U povećanje budžeta nisu uključeni prihodi od PDV-a i ostaju na istom nivou;

Vezano za Ekonomski program reformi dogovoreno je da Vlada Republike Srpske i Vlada FBiH dostave svoje strategije i da Savjet ministara BiH dostavi ono što njima pripada te da se to, bez izmjena, objedini u jedan dokument;
Fiskalni savjet BiH zakazati za utorak.

5. Neraspoređena sredstva:
Od akciza je prikupljeno oko 254 miliona KM. Dogovoreno je da se taj iznos sredstava dijeli 36% za Republiku Srpsku, a 64% FBiH.
Sredstva RAK-a, prikupljeno je 37 miliona KM.

Od tog iznosa 10 miliona KM ide za medije (40% BHT, 30% za medije u Republici Srpskoj i 30% za medije u FBiH, uplaćuje se vladama da dalje raspoređuju);
Iznos od 27 miliona KM se dijeli tako što se prvo izračuna koliko mora ostati Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, a ostalo će se prebaciti entitetima za projekte;
Elektroprenos BiH, novu skupštinu zakazati za 5. februar 2024. godine i na toj skupštini usvojiti plan investicija, postavljenje upravnih odbora, izvršnih direktora i generalnog direktora u statusu v.d.-a i raspisati konkurse za te funkcije.

6. Sud BiH:
Nije postignuta saglasnost o Zakonu o Sudu BiH, s obzirom da ostaje i dalje neslaganje u vezi sa sjedištem Apelacionog vijeća;

Zatraženo je od strane SNSD-a da se u Zakon unese odredbe po kojoj Sud BiH odlučuje po zakonima koje donese PS BiH.

7. Napomena:
Stav SNSD-a je da u slučaju nametanja odluke OHR-a u vezi sa navedenim procesima, usaglašeni koraci neće biti provedeni.

Verzija SNSD-a

Radnu verziju objavio je RTRS koji je naveo kako je riječ o dogovoru:

administrator